Parafia » Kancelaria parafialna

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski

Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

59-220 Legnica

tel. 668 885 735

e-mail: mbkplegnica@op.pl

strona: www.parafia.legnica.pl

Konto parafii: 73 1020 3017 0000 2102 0118 9307

NIP: 6912030005

Kancelaria parafialna czynna w każdy poniedziałek i piątek od godz. 16.00 do 17.00.


WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO UDZIELENIA SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH ORAZ KATOLICKIEGO POGRZEBU:

CHRZEST: akt urodzenia dziecka (odpis), wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców, zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych.

I KOMUNIA ŚW.: metryka chrztu, uczestnictwo w katechezie i Mszy św.

BIERZMOWANIE: metryka chrztu, uczestnictwo w katechezie i Mszy św. oraz systematyczne życie sakramentalne.

MAŁŻEŃSTWO: aktualna metryka chrztu, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, dowody osobiste, ostatnie świadectwo katechizacji, świadectwo bierzmowania, zaświadczenie o katechezie przedmałżeńskiej, zaświadczenie z USC (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągnął za sobą skutki cywilno-prawne) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

POGRZEB KATOLICKI: akt zgonu, zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku jeśli zgon nastąpi poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala). Forma pogrzebu ustalana jest zgodnie z prawem kościelnym.