Wspólnoty » Schola dziecięca

Spotkania czwartek o 15.30. Sala św. Rodziny
Opiekun ks. Przemysław