Uliczna modlitwa w Legnicy już po raz dziewiąty

Od dziewięciu lat 28 września o godz. 15.00 na całym świecie grupy wiernych odmawiają publicznie Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

W tym roku po raz kolejny do modlitewnej akcji włączyli się wierni z Parafii Matki Bożej Królowej, a także z parafii św. Jadwigi Śląskiej. Koronkę odmawiano w środę w sumie przy sześciu legnickich skrzyżowaniach.

Koronka do Miłosierdzia Bożego jest modlitwą stosunkowo młodą. Jej powstanie związane jest z osobą siostry Faustyny Kowalskiej, która miała doświadczyć wielu objawień Jezusa Chrystusa, podczas których dostawała szczegółowe pouczenia.

Zasadniczym zadaniem siostry Faustyny było przekazanie Kościołowi i światu orędzia Miłosierdzia, które jest przypomnieniem biblijnej prawdy o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka, wezwaniem do zawierzenia mu swego życia i czynnej miłości wobec bliźnich.
is7 is6 is4 is3 is2 is1