Sakramenty » Bierzmowanie

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”

KKK 1285

Przystępują do niego uczniowie po trzech latach formacji, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiej szkoły uczęszczają. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić po spotkaniu z księdzem proboszczem.

Spotkania formacyjne rozpoczynają się w klasie pierwszej gimnazjum w drugim semestrze.

Kandydaci, powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem fakt przyjęcia sakramentu chrztu.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

  • Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św. (godz 9:00),
  • Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania – raz w miesiącu (pierwszy piątek miesiąca),
  • Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych oraz nabożeństwach wg podanego programu.

Świadkiem bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, albo sami rodzicie kandydata.