Wspólnoty » Apostolstwo Modlitwy

Spotkania – poniedziałek po wieczornej Mszy (z wyjątkiem świąt)
Animator: Teresa Bielawska 76/854-71- 59
Opiekun: ks. Bogdan Michalski