Wspólnoty » Żywy Różaniec

Spotkania na Mszy św. i po niej w I Sobotę miesiąca o 16.00
Kontakt : zolatorka VI Róży Anna Wańkowicz 668-240- 443
Opiekun : Ks. Proboszcz