Wspólnoty » Rycerstwo Niepokalanej

Spotkania – I soboty miesiąca – Msza św. o 16.00, po Eucharystii spotkanie w salce
Animatorka : Maria Helena Śliwińska 532655123
Opiekun : Ks. Proboszcz