Wspólnoty » Stowarzyszenie Krwi Chrystusa

krwi-chrystusa

Spotkania odbywają się w środę o 19.00 w starej plebani.
Animatorka: Lucyna Jakubowska 76/722-90- 73 .
Opiekunem: ks. Przemysław Superson

Stowarzyszenia Krwi Chrystusa

Stowarzyszenie Krwi Chrystusa przy parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski istnieje od maja 1994 roku. Założyła je ś.p. Siostra Zofia Zawadzka ze wspólnoty Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa przy współpracy Centrum Duchowości im. Marii de Mattias mieszczącego się w Bolesławcu.

Zadaniem Stowarzyszenia Krwi Chrystusa jest modlitwa i uwielbienie Najdroższej Krwi Zbawiciela. Cotygodniowe spotkania naszej wspólnoty to przede wszystkim udział w Eucharystii a także modlitwa oraz formacja pogłębiająca świadomość naszego zanurzenia przez chrzest w Krew Chrystusa. Naszą modlitwą wstawiamy się za cały Kościół: za misjonarzy, duchowieństwo, za chorych i cierpiących, o nawrócenie grzeszników i życie wieczne dla zamarłych.

Szczególnym momentem jest cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu oraz comiesięczna Msza Święta, w której polecamy Panu Bogu intencje Stowarzyszenia Krwi Chrystusa oraz podejmujemy modlitwę w intencji naszej Ojczyzny. Co roku staramy się brać również udział w spotkaniu z okazji święta patronalnego Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w Bolesławcu.

Od 2015 roku opiekunem naszej grupy jest ks. Przemysław Superson.