Wspólnoty » Bractwo świętego Józefa

 

Bractwo Świętego Józefa
Bractwo Świętego Józefa

Bractwo zostało powołane do życia 19 marca 1669 roku w Krzeszowie przez opata Bernarda Rose i uzyskało zatwierdzenie przez papieża Klemensa IX. Zyskało popularność nie tylko w Krzeszowie i na Śląsku ale także w Europie. Gy Śląsk włączono do Prus przystąpiono do likwidacji zakonów i prześladowania katolików. W uroczystości świętego Józefa dnia 19 marca 1995 roku Biskup Legnicki erygował Bractwo świętego Józefa z siedzibą w Krzeszowie. Opiekę duszpasterską pełnił ks. infułat Władysław Bochnak.

Dokładnie rok później Biskup Legnicki dokonał ceremonii przyjęcia do Bractwa pierwszych 20 członków. Celem Bractwa jest rozwijać cześć do św. Józefa i naśladowania jego życia, bronienie godności człowieka i stawanie w obronie życia od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci, niesienie pomocy rodzinom znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej, materialnej i moralnej, wspieranie kościoła w wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu Ewangelii, poznawanie i wprowadzanie w życie nauki społecznej kościoła, troska o sanktuarium świętego Józefa w Krzeszowie.

16 marca 2003 roku z inicjatywy ks. infułata Władysława Bochnaka i przy wsparciu ks. prałata Aleksandra Stankiewicza ówczesnego proboszcza naszej parafii założono Bractwo świętego Józefa. Obecnie Bractwo liczy 11 członków (głównie mężczyzn). Duchowym opiekunem jest proboszcz ks. Ryszard Wołowski.

Bractwo wspiera parafię swoją modlitwą, materialnie oraz podejmuje różne prace na rzecz parafii w zależności od potrzeb. Między innymi w okresie przygotowania do Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia, Bożego Ciała, jak również przy innych okazjach.

W trzecią niedzielę każdego miesiąca o godzinie 12:00 w charakterystycznych strojach Bractwo świętego Józefa w sposób czynny uczestniczy we mszy świętej ofiarując ją w różnych intencjach, między innymi za sprawy Diecezji, za naszych duszpasterzy. Jego Ekscelencję księdza biskupa Zbigniewa. Biskupa Marka i księży pracujących w naszej parafii. Modlitwą ogarniamy też biskupów seniorów Rybaka i Cichego. Na zakończenie liturgii wszyscy zgromadzeni modlą się modlitwą do świętego Józefa.