Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia

Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie.
W adwentowej refleksji, w skupieniu przy konfesjonale,
w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę,
do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan
i umocni nas swoim pokojem,
byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój.
Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.

Ksiądz Ryszard Wołowski proboszcz,
ks. Bogdan Michalski i ks. Przemysław Superson – wikarzy iks.
ks. senior Aleksander Stankiewicz – rezydent
l