Wizyta duszpasterska w naszych domach

Wizyta duszpasterska w domach naszych Parafian jest jedną z form bezpośredniego kontaktu duszpasterza z wiernymi Kościoła Katolickiego, należącymi do wspólnoty parafialnej. Kapłan przychodzi do naszych domów, aby błogosławić rodzinę i miejsce jej zamieszkania, głosić Słowo Boże i wspólnie się modlić. Szczera rozmowa podjęta podczas tej wizyty pozwala duszpasterzowi między innymi poznać problemy, którymi żyją Parafianie, wysłuchać ich opinii na temat funkcjonowania parafii czy też wyjaśniać problemy związane z wiarą i jej praktykowaniem.

Przygotowanie mieszkania na wizytę duszpasterską:

  • stół nakryty białym obrusem,
  • Krzyż i dwie zapalone świece,
  • wodę święconą i kropidło – jeżeli posiadamy
  • dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii

Prosimy również zwrócić uwagę na poniższe kwestie:

  • Wyłączamy telewizor i radio
  • wyprowadzamy z pokoju psa lub kota
  • Na chrześcijańskie pozdrowienie „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” odpowiadamy „na wieki wieków Amen”.
  • Przedmioty religijne, które chcemy poświęcić kładziemy na stole/ławie
  • Wszyscy bierzemy udział we wspólnej modlitwie. Gdy ksiądz kropi nas wodą święconą czynimy znak krzyża.