Święcenie pokarmów w kościele Matki Bożej Królowej Polski

Tłumy wiernych przybyło w Wielką Sobotę aby poświęcić pokarmy na stół wielkanocny. O godzinie 12 pokarmy święcił ksiądz Bogdan Michalski.