W Legnicy trwa sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich

Doroczne spotkanie rozpoczęło się w wtorkowe przedpołudnie w legnickim Centrum Spotkań im. św. Jana Pawła II. Bierze w nim udział ponad stu członków SBP.

Inauguracyjny wykład wygłosił prof. dr hab. bp Zbigniew Kiernikowski, ordynariusz diecezji legnickiej. Jego konferencja nosiła tytuł: „Dzieła człowieka dla Boga czy dzieło Boga w człowieku? (J 6,26-29)”. Po nim głos powierzono ks. prof. dr hab. Henrykowi Witczykowi, przewodniczącemu SBP, który podjął temat: „Wieczerza Pańska – pamiątka śmierci Pana jako nowej Ofiary i nowego Przymierza (1 Kor 11,23-27; Łk 22,19-20)”.

W wtorek uczestniczyli w Eucharystii w kościele Matki Bożej Królowej Polski, której przewodniczył  abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

W środę bibliści m.in. odwiedzą bazylikę mniejszą pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie, gdzie znajduje się najstarszy maryjny obraz w Polsce – ikona Matki Bożej Łaskawej. Obrady zakończą się po południu w czwartek.

JR (Gość Niedzielny)