Ksiądz Kisiński odszedł do Domu Ojca

Ksiądz Tadeusz Kisiński zmarł w środę nad ranem. Ostatnie lata swojego życia duchowny spędził na plebanii parafii św. Jacka na legnickim Zakaczawiu.

Ksiądz Tadeusz Kisiński wyświęcony został w 1955 roku we Wrocławiu. Do Legnicy trafił w 1968 roku. Zaczynał jako wikariusz w parafii św. Trójcy. Cztery lata później, w 1972 roku został proboszczem nowo powstałePrzejdź do stronyj parafii św. Jacka. Funkcję tę pełnił przez 25 lat.

Ksiądz Tadeusz Kisiński był nie tylko charyzmatycznym księdzem, ale również specjalistą od zakładania nagłośnienia w kościołach. W wielu świątyniach na terenie diecezji legnickiej, było ono jego dziełem. W niektórych funkcjonuje z powodzeniem do dziś. Drugą pasją Kisińskiego była twórczość Adama Mickiewicza. Znaczną część jego dzieł znał na pamięć.

Przed czterema laty został odznaczony medalem Pro Memoria za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Uroczystości pogrzebowe zaplanowano następująco:

8 października 2017 r. (niedziela) – godz. 18.00 – eksporta do kościoła pw. św. Jacka w Legnicy i Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Marka Mendyka.

Czuwanie modlitewne przy zmarłym do godz. 21.00

9 października 2017 r. (poniedziałek) – od 13.30 do 14.00 – oficjalne przemówienia i pożegnania, godz. 14.00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego w Sanktuarium Świętego Jacka.

Po Mszy św. przejazd na cmentarz komunalny w Legnicy (przy ul. Wrocławskiej) i dalszy ciąg uroczystości pogrzebowych