55. rocznica święceń kapłańskich księdza Stankiewicza

W sobotę (4 listopada)  o godz. 18.00 serdecznie zapraszamy wszystkich parafian na Mszę św. dziękczynną, z okazji 55 rocznicy świeceń kapłańskich Seniora ks. Prałata Aleksandra Stankiewicza.

Ksiądz Aleksander Stankiewicz urodził się 26 lutego 1935 roku w Lublinie. W 1953 roku zdał egzamin dojrzalości W grudniu 1955 roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Po odbyciu służby wojskowej zgłosił się do seminarium. Święcenia kapłańskie otrzymał 4 listopada 1962 roku w parafii Świetej Rodziny.

Pierwszą parafią księdza Aleksandra była Głuszyca w dekanacie Wałbrzych. Następnie pracował w Raciborowicach, Żeliszowie, Bolesławcu, Wierzchowicach. W 1984 roku ksiądz Stnakiewicz broni doktoratu. Od maja 1985 roku pracuje jako proboszcz w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy, gdzie podjął się ciężkiego zadania budowy kościoła. W parafi MBKP pracował do czerwca 2010 roku. Obecnie dalej mieszka w parafii MBKP.