Koncert dla Niepodległej w Centrum Spotkań Jana Pawła II

Koncert dla Niepodległej w wykonaniu Zespołu Artystycznego Żołnierzy Rezerwy Rota ze Złotoryi dnia 11 listopada o godz. 16.30 w Centrum im. Jana Pawła II w Legnicy. Wstęp wolny.

Po koncercie na rozmowy Polaków przy kawie zapraszają Ewa Szymańska Poseł na Sejm RP  oraz Dorota Czudowska  Senator RP.

Zespół Artystyczny Żołnierzy Rezerwy „ROTA”, powstał jesienią 2008 roku jako Zespół Parafialny parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Złotoryi z inicjatywy ks. Przemysława Tura – wikariusza oraz Urszuli Regulskiej – emerytowanej nauczycielki historii Zespołu Szkół Zawodowych. Ksiądz proboszcz, Stanisław Śmigielski, pomysł chętnie zaaprobował i czekał na dalszy rozwój wypadków, życzliwie się przyglądając. Pani Urszula wspomina, że wszystko zaczęło się od wyjazdu jej syna, Maćka (perkusisty) i księdza Przemysława na Zaduszki Jazzowe organizowane przez Jana Budziaszka w Krakowie. Perkusista „Skaldów” od lat jest inicjatorem pięknych koncertów listopadowych poświęconych muzykom, którzy już odeszli.

Na początku elegancję śpiewających panów podkreślały garnitury. Obecnie członkowie zespołu występują w mundurach. Wszak nazwa „ROTA” do czegoś zobowiązuje. Można rzec, że zespół się niejako na dobre ukonstytuował od momentu określenia jego żołnierskiego charakteru. Umundurowanie i piękne rogatywki panowie zyskali dzięki pomocy komendanta Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej w Złotoryi, pana Jana Kuska.

Zespół tworzą obecnie dwie śpiewające panie Monika Słaby i Honorata Waleńska oraz jedenastu panów: Jerzy Bałtrukiewicz (śpiew), Jerzy Bucha (gitara i śpiew), Stanisław Furtan (śpiew), Władysław Grocki (akordeon i śpiew), Stanisław Kubicz (śpiew), Andrzej Miller (gitara i aranżacje muzyczne), Andrzej Mrzyk (śpiew), Marcin Porębski (klawisze), Maciej Regulski (perkusja), Franciszek Słaby (śpiew), Mariusz Waleński (śpiew), Wojciech Wiącek (gitara i śpiew) i Rafał Zaczkowski (bas). Scenariusze koncertów przygotowuje Urszula Regulska, prezentacje multimedialne Joanna Bandyk a wizerunek sceniczny zespołu Jan Kusek.