Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia

Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie.
W adwentowej refleksji, w skupieniu przy konfesjonale,
w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę,
do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan
i umocni nas swoim pokojem,
byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój.
Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.

Ksiądz Ryszard Wołowski proboszcz, ksiądz Kamil Bulanda, ksiądz Tomasz Kwiecień – rezydent, ksiądz senior Aleksander Stankiewicz oraz diakon Roman Charkot.