Drugi rok Dzieła Biblijnego w naszej parafii

Kontynuując od nowego roku naszą działalność jako Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II, również w tym roku rozpoczynamy cykl katechez biblijnych poświęconych czytaniu, rozumieniu i medytacji nad słowem Bożym.

Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli na spotkania w kościele Matki Bożej Królowej Polski, które będą się odbywały w następujących terminach: 17 I; 28 II; 21 III; 18 IV; 9 V i 20 VI 2018 r.

Pierwsze z tych spotkań odbędzie 17 stycznia o godz. 18.45 w kościele M.B. Królowej Polski w Legnicy odbędzie się krąg biblijny poświęcony refleksji nad Ewangelią III Niedzieli Zwykłej (rok B) – Mk 1,14-20. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.

Spotkanie poprowadzi Ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak Moderator Diecezjalny Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II