Ś.P. ksiądz prałat Aleksander Stankiewicz

Galeria zdjęć z księdzem prałatem Aleksandrem Stankiewiczem.

Fot. Wojciech Obremski