Święcenie pokarmów w kościele Matki Bożej Królowej Polski

Wierni z parafii Matki Bożej Królowej Polski poświęcili pokarmy na stół wielkanocny.