Wielka Sobota. Trzeci Dzień Triduum Paschalnego

Dziś Wielka Sobota. Dzień ten jest zwieńczeniem Triduum Paschalnego. W przededniu święta Zmartwychwstania katolicy adorują Najświętszy Sakrament oczekując na Wigilię Paschalną.
Przez cały dzisiejszy dzień wierni będą trwać przy Grobie Pańskim. Czas żałoby po ukrzyżowaniu Chrystusa zakończy wieczorna msza święta, która rozpocznie się po zapadnięciu zmroku.W godzinach okołopołudniowych zgodnie z tradycją w kościołach nastąpi święcenie pokarmów na stół wielkanocny.Godziny święceń w naszym kościele: 10.00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.

Liturgia Światła

Liturgia rozpoczyna się od poświęcenia ognia i paschału. Na paschale żłobi się krzyż, litery greckiego alfabetu Α (alfa) i Ω (omega) oraz aktualny rok w postaci czterocyfrowej. Obecnie ze względów praktycznych stosuje się odpowiednie naklejki. Następnie zapalony paschał wnosi się do ciemnego kościoła. Ksiądz lub diakon niosący świecę trzykrotnie wznosi okrzyk Światło Chrystusa!, wierni zaś odpowiadają Bogu niech będą dzięki. W kościele zapala się światło. Zostaje wtedy odśpiewane Orędzie Paschalne (Exsultet).

Liturgia Słowa

Lekcjonarz przewiduje 8 czytań oraz Ewangelię. Po każdym czytaniu następuje modlitwa. Ponadto czytania poprzetykane są psalmami. Nie jest konieczne czytanie wszystkich dziewięciu czytań. Wymagane jest odczytanie co najmniej 3 fragmentów ze Starego Testamentu, z Prawa i Proroków, a także Wj 14,15-15,1. Przed epistołą śpiewa się uroczyste Gloria, podczas którego rozbrzmiewają dzwony milczące od Wielkiego Czwartku, następnie odmawiana jest Kolekta. Po Ewangelii zwykle ma miejsce krótka homilia.

Liturgia Chrzcielna

Trzecią częścią obchodów liturgii Wigilii Paschalnej jest liturgia chrzcielna. W jej trakcie następuje odśpiewanie litanii do Wszystkich Świętych, potem błogosławieństwo wody oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Jeżeli we wspólnocie obecni są katechumeni, zazwyczaj właśnie w tym dniu otrzymują oni (jak sama nazwa wskazuje) sakrament chrztu.

Liturgia Eucharystyczna

Jest to ostatnia część liturgii Wigilii Paschalnej. W jej trakcie wierni przyjmują konsekrowany chleb (Ciało Chrystusa). Nie różni się ona od liturgii eucharystycznej podczas każdej mszy świętej.

Po Procesji Rezurekcyjnej na zakończenie kapłan odśpiewuje zazwyczaj uroczyste błogosławieństwo, po którym następuje rozesłanie wiernych.

W Wielką Sobotę biskup Zbigniew Kiernikowski zaprasza wiernych do katedry na ósmą rano na Jutrznię z Godziną Czytań. Wigilia Paschalna w katedrze legnickiej rozpocznie się o godz. 22.00. W jej trakcie biskup udzieli sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłym katechumenom.