Informacje komunijne

Informacje dla rodziców i dzieci pierwszokomunijnych

TERMINY PRÓB PRZD UROCZYSTOŚCIĄ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

KWIECIEŃ
Próby w kościele o godzinie 16.30: 16.04 (pn), 18.04 (śr), 20.04(pt),
oraz 23.04 (pn), 25.04 (śr), 27.04 (pt)

Próbna spowiedź – 25 i 30 kwietnia – od godz. 16.00 do 18.00
25 kwietnia (środa) – próbna spowiedź- dzieci z klas 3A, 3B, 3 C
30 kwietnia -(poniedziałek) próbna spowiedź- dzieci z klas 3D, 3E, 3 F

oraz pozostałe szkoły

EGZAMIN
28 kwietnia ( sobota) – od godz. 9.00 do 13.00 oraz od godz. 14.00 do 16.00

MAJ
Próby w kościele o godzinie 16.00 do 17.15: 7.05 (pn), 9.05 (śr)
Próba generalna 10 maja (czwartek) – godz. 16.00

PIERWSZA SPOWIEDŹ – 12.05. (sobota) – od godz. 9.00
BIAŁY TYDZIEŃ – od poniedziałku (14.05) do piątku(18.05) godzina 16.30
PIELGRZYMKA DZIECI KOMUNIJNYCH DO KRZESZOWA – 19 maja sobota

==================================================================

Pytania na rozmowę sprawdzającą wiadomości

1. Znak Krzyża: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

2. Formuła Spowiedzi Świętej

3. Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi.

4. Kim Jest Jezus?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

5. Kim Jest Duch Święty?
Duch Święty jest Trzecią Osobą Boską, który pochodzi od Ojca i Syna.

6. Co to jest łaska Boża?
Łaska Boża jest to nadprzyrodzony dar, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

7. Co to jest sakrament?
Sakrament jest to znak widzialny niewidzialnej łaski Bożej. W każdym sakramencie następuje spotkanie człowieka z Jezusem.

8. Co to jest Msza św.?
Msza św. jest to ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina
ofiarowuje się za nas Bogu.

9. Co to jest Sakrament Pojednania?
Sakrament Pojednania czyli Spowiedź to sakrament, w którym kapłan w imieniu Jezusa odpuszcza człowiekowi grzechy popełnione po Chrzcie Św.

10. Co to jest grzech?
Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych. Człowiek, który przekroczył prawo Boże w rzeczy wielkiej (ważnej) popełnia grzech ciężki i traci łaskę
uświęcająca, a wraz z nią prawo do nieba, do wiecznego szczęścia np. jeżeli ktoś z lenistwa w niedzielę nie będzie na Mszy św. popełnia grzech ciężki. Grzech powszedni (lekki) jest odstąpieniem od woli Bożej w rzeczy mniejszej, choć człowiek nie traci łaski uświęcającej, to jednak każdy grzech powszedni jest sprzeciwieniem się woli Bożej.

11. Co to jest Najświętszy Sakrament?
Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa po postaciami chleba i wina.

12. Co to jest Komunia Święta?
Komunia Św. to przyjecie prawdziwego Pana Jezusa po postacią chleba.

13. Co to jest Chrzest Św.?
Chrzest św. jest to sakrament, przez który Pan Jezus uwalnia nas od grzechu pierworodnego i innych grzechów, udziela nam życia Bożego i włącza nas do wspólnoty Kościoła.

14. Co to jest rachunek sumienia?
Rachunek sumienia polega na przypomnieniu sobie grzechów jakimi obraziło się Pana Boga i ludzi.

15. Jakie są Warunki Dobrej Spowiedzi?

16. Modlitwy: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boże , Pod Twoją Obronę

17. Co tej zadośćuczynienie?
Zadośćuczynienie to wynagrodzeni za zło które się uczyniło. Panu Bogu wynagradzamy modlitwą, a bliźniego przepraszamy i naprawiamy wyrządzone zło.

18. Kto może przyjmować Komunie Świętą ?
Każdy, kto chce zjednoczyć się z Panem Jezusem, nie ma grzechu ciężkiego i przed Komunią zachował godzinny post eucharystyczny.

========================================================================

Formuła pierwszej spowiedzi

DZIECKO: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
KSIĄDZ: Na wieki wieków. Amen

DZIECKO: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen
KSIĄDZ: Bóg niech będzie w Twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy Jestem uczniem/uczennicą klasy III, mam …. lat. Do spowiedzi przystępuję po raz pierwszy. Obraziłem/obraziłam Pana Boga następującymi grzechami (teraz dziecko wyznaje swoje grzechy, jak wyzna wszystko mówi:) *

DZIECKO:…. Więcej grzechów już nie pamiętam, serdecznie za nie żałuję i obiecuję poprawę i proszę Cię Ojcze o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.
(ksiądz mówi krótką naukę, zadaje pokutę i gdy zachęca do żalu za grzech: Boże bądź… dziecko mówi:)

DZIECKO: Boże, bądź miłości mnie grzesznemu (3 razy)
(ksiądz udziela rozgrzeszenia – kończy słowami:)
KSIĄDZ: I ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

DZIECKO: Amen.
KSIĄDZ: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

DZIECKO: Bo jego miłosierdzie trwa na wieki.
KSIĄDZ: Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju.

DZIECKO: Bóg zapłać. Szczęść Boże.

Następne spowiedzi
*Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem/byłam ……… (np. miesiąc temu), żadnego grzechu nie zapomniałem/zapomniałam, ani nie zataiłem/zataiłam, pokutę zadaną odprawiłem/odprawiłam (lub nie i dlaczego)
Obraziłem/obraziłam Pana Boga następującymi grzechami…..