Modliliśmy się za zmarłych z naszej parafii

Dzień przed odpustem, w środę 2 maja tradycyjnie spotkaliśmy  się na cmentarzu, by modlić się za naszych zmarłych, aby także oni mieli udział w łasce odpustu parafialnego.  W ostatnim roku zmarło z naszej parafii 81 osób.