Sakrament bierzmowania w naszej parafii

Ksiądz Biskup Marek Mendyk udzielił naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania.