60-lecie święceń kapłańskich Władysława Jóźkowa

W przyszłą niedzielę (17 czerwca) o godz. 12.00 w parafii św. Trójcy zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna z okazji 60–lecia święceń kapłańskich ks. prałata Władysława Jóźkowa. Ks. Jubilat zaprasza do wspólnej modlitwy.

Władysław Jóźków, ks., ur. 12 I 1933 w Chorostkowie, woj. tarnopolskie (obecnie Ukraina). Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, święcenia kapłańskie 15 VI 1958.

1958-1961 wikariusz w parafii Wniebowzięcia NMP w Żarach, 1961-1964 w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej we Wrocławiu, 1964-1966 w parafii Trójcy Świętej w Legnicy, 1966-1970 administrator parafii w Wierzbicach k.Sobótki, 1970-1976 wikary dirygens, 1976-2008 proboszcz parafii Trójcy Świętej w Legnicy, dziekan dekanatu Legnica-Wschód.

1980-1989 opiekun duchowy, kapelan „S” i opozycji legnickiej. W VIII 1980 odprawił mszę podczas strajku na terenie PKS w Legnicy; udostępniał lokal parafialny na spotkania opozycjonistów, przechowywanie sprzętu poligraficznego i niezależnych wydawnictw, organizator Mszy za Ojczyznę, współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej i in. imprez kulturalnych.

1982-1988 pomagał rodzinom represjonowanych. 1985-1989 przy jego parafii rozwinęło się Duszpasterstwo Ludzi Pracy założone przez ks. Mariana Kopkę, od 24 X 1985 decyzją abp. Henryka Gulbinowicza jego opiekun. Wspierał działalność podziemną działaczy opozycji i wszelkie ich inicjatywy polityczne i kulturalne. Przewodnik pielgrzymek na Jasną Górę uczestników DLP w Legnicy; 7 IV 1989 w parafii Trójcy Świętej w Legnicy pod jego patronatem powstała „S” w Legnicy.

Od 1989 diecezjalny kapelan Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy. Od 4 IV 2004 kapelan honorowy Ojca Świętego.

Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi Związku Sybiraków (2007), Medalem Pro Memoria (2008). Wyróżniony przez władze miejskie Legnicy tytułem Honorowego Obywatela miasta, a 11 grudnia 2010 wyróżniony odznaką Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.