Modlimy się za Zmarłych – wypominki

Śmierć człowieka jest udziałem w misterium paschalnym Chrystusa. Kościół wchodząc z wiarą w to misterium „modli się, aby ci, którzy przez chrzest zostali wszczepieni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, z Nim przeszli przez śmierć do życia. Muszą oni przejść oczyszczenie duszy, aby mogli być przyjęci do grona świętych i wybranych w niebie, w ciele zaś będą oczekiwać błogosławionej nadziei przyjścia Chrystusa i zmartwychwstania umarłych. Dlatego Kościół składa za zmarłych eucharystyczną ofiarę, pamiątkę Chrystusa, i modli się za nich. W ten sposób dzięki łączności wszystkich członków Chrystusa to, co zmarłym przynosi duchową pomoc, pozostałym daje pociechę płynącą z nadziei” – zob. Obrzędy pogrzebu (wydanie drugie uzupełnione) s. 10 (nr 1).

Zapraszamy na modlitwy wypominkowe za Zmarłych każdego dnia o godz. 17.15 według następującego porządku:

3 listopada – ul. Wielkiej Niedźwiedzicy (numery parzyste)

4 listopada – ul. Wielkiej Niedźwiedzicy (numery nieparzyste)

5 listopada – ul. Marsa (numery parzyste)

6 listopada – ul. Marsa (numery nieparzyste)

7 listopada – ul. Galaktyczna

8 listopada – ul. Kosmiczna

9 listopada – ul. Osiedle Ptasie

10 listopada – ul. Neptuna (numery parzyste)

11 listopada – ul. Neptuna (numery nieparzyste) oraz za poległych w obronie Ojczyzny

12 listopada – ul. Andromedy

13 listopada – ul. Kasjopei

14 listopada – ul. Orbitalna

15 listopada – ul. Jowisza

16 listopada – ul. Księżycowa

17 listopada – ul. Mirandy

18 listopada – ul. Planetarna

19 listopada – ul. Wrocławska

20 listopada – ul. Plutona

21 listopada – ul. Merkurego

22 listopada – wypominki z innych ulic, bez adresu oraz te, które nie były jeszcze odczytane