Zarządzenie w sprawie parafialnych Mszy Świętych – WIELKI TYDZIEŃ

Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Legnickiego sprawujemy Msze Święte bez udziału wiernych. Osoby związane z intencją mszalną mogą uczestniczyć we Mszy Świętej (do 5 osób), ale po telefonicznym uzgodnieniu z Duszpasterzami parafii – nr telefonu: 668885735.

W tym roku nie będziemy w parafii organizować poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. To poświęcenie ma mieć charakter liturgii domowej, co oznacza, że przed śniadaniem niedzielnym słowa błogosławieństwa wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła, wierząca osoba. Można to uczynić według poniższego wzoru:

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Na środku stołu, przy którym rodzina spotyka się na uroczystym wielkanocnym śniadaniu, umieszcza się przyozdobioną świecę, może to być paschalik – świeca Caritasu.
Głowa rodziny lub inny dorosły (przewodniczący) zapala świecę i mówi.

Przewodniczący (P). Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy (W). Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

P. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen.

Następnie ktoś z członków rodziny odczytuje fragment Pisma Świętego: 1 Tes 5, 16-18.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo: Mt 6, 31 ab.32b-33.

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

P. Jezus Chrystus dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić
W. Ojcze nasz.
P. W modlitwie zwróćmy się do Maryi, Matki nadziei.
W. Zdrowaś Maryjo.
P. Wspomnijmy naszych bliskich zmarłych i prośmy o radość nieba dla nich.
W. Wieczny odpoczynek.

P. Odmówmy jeszcze modlitwę za wszystkich, którzy cierpią z powodu pandemii:

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata zwracają się do Ciebie, szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki.
W. Amen.

P. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei.

W. Módl się za nami!

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
P. Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.

MODLITWA PO POSIŁKU
Głowa rodziny / przewodniczący mówi.
P. Uczniowie poznali Pana. Alleluja
W. Przy łamaniu chleba. Alleluja.

P. Módlmy się.
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.

Przypominamy, że obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej aż do odwołania. Informujemy wiernych o możliwości korzystania z Komunii duchowej i do niej zachęcamy. Jest to akt modlitewny, który umożliwia osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. Akt ten składa się z trzech elementów: (1) wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii; (2) aktu miłości skierowanej ku Chrystusowi; (3) oraz wyrażenia pragnienia, aby Jezus zechciał wejść w nasze życie.

Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Bardzo prosimy dostosować się do tego ważnego zarządzenia i nie stawiać Duszpasterzy w sytuacjach nadzwyczaj trudnych decyzji, za którymi kryje się również sankcja karna.

Niech Bóg błogosławi naszą parafię!

Królowo Polski wstawiaj się za nami!