Słowo życzeń od Duszpasterzy Parafii

Drodzy Bracia i Siostry!

Kochani Parafianie!

Przed nami Wielki Tydzień. Jaki on będzie w wymiarze duchowym zależy od nas samych. Jezus Chrystus do każdego z nas kieruje swoje słowo. On chce nas pokrzepić i wzmocnić. Jemu zależy na nas. Zawsze tak było i tak będzie.

Czas Świąteczny niech nas zmobilizuje do większej koncentracji na sprawach Bożych. W Niedzielę Palmową odczytajmy w swoich domach Mękę Pańską, którą odnajdziemy w Ewangeliach Nowego Testamentu. W Wielki Czwartek podziękujmy Bogu za Eucharystię, którą teraz możemy i winniśmy przyjmować codziennie w Komunii duchowej. Podziękujmy również Bogu za dar sakramentalnego Kapłaństwa. Otoczmy Kapłanów swoją modlitwą!

W Wielki Piątek niech nasze serca otworzą się na Chrystusową miłość, która wielkimi strumieniami płynie od Ukrzyżowanego Jezusa. Jego Ofiara nas zbawia. To On – Zbawiciel – obmywa nas z grzechów, które nas upadlają. Postarajmy się zrozumieć podstawową prawdę wiary chrześcijańskiej, że Krzyż jest naszą nadzieją, uzdrowieniem i wybawieniem.

Sobotnia Wigilia Paschalna wyjaśni wszystko. Zmartwychwstały Jezus nam pobłogosławi. Uśmiechnijmy się do Niego. Niech radość, która wyzwoli nasze serca ku „Alleluja” będzie pełna. Mimo okalającego nas epidemicznego smutku, Boża radość niech nie będzie przesłonięta. Chrystus żyje i my żyć będziemy!

Wesołego ALLELUJA!

Niech Bóg błogosławi naszą Parafię!

Maryjo Królowo Polski wstawiaj się za nami!