OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 19.04.2020

*Dzisiaj II NIEDZIELA WIELKANOCNA, czyli NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, którą kończymy Wielkanocną Oktawę.

*W tygodniu wspominamy: w czwartek – św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski (uroczystość); w sobotę – św. Marka Ewangelistę (święto).

*Dzisiaj, przed każdą Mszą św. czytamy list Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego, który jest podziękowaniem całego ludu Bożego Diecezji Legnickiej za długoletnią i ofiarną służbę Biskupa Pomocniczego Marka Mendyka, który – jak już wiemy – dnia 31 marca br., został przez Papieża Franciszka mianowany ordynariuszem Diecezji Świdnickiej. Pamiętajmy o Biskupie Marku w swoich modlitwach.

 

*Drodzy Bracia i Siostry!

Przede wszystkim trzeba nam się cieszyć, że od 20 kwietnia będą poluzowane obostrzenia rządowe w sprawie liczby osób uczestniczących we Mszach św. Wiemy, że liczba ta będzie uzależniona obecnie od powierzchni świątyni – 15 metrów kwadratowych na jedną osobę. Nasza świątynia jest duża, stąd i posiadana powierzchnia daje nadzieję, że stosunkowo większa liczba wiernych będzie mogła uczestniczyć w naszych nabożeństwach.

Już od 20 kwietnia, licząc się z państwowymi zarządzeniami, serdecznie zapraszamy do udziału w świętej liturgii. Informujemy, że będzie można skorzystać z każdej przestrzeni świątyni, co oznacza, że również z balkonów. Pamiętajmy, że wierni w kościołach i poza terenem świątyni muszą zasłaniać usta i nos maseczkami.  Przypominamy również o dyspensie, która zwalnia chrześcijan z obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej. Zachęcamy bardzo gorąco do praktykowania aktu żalu doskonałego oraz Komunii duchowej. Podpowiedź, jak to czynić, można znaleźć na internetowej stronie Diecezji Legnickiej.

*Z serca dziękujemy Parafianom, którzy przekazując swoje datki na konto parafialne, wspomagają naszą Parafię w jej funkcjonowaniu.

*Kancelaria czynna w poniedziałek i piątek od 16:00 do 17:00. Intencje i ogłoszenia są do wglądu w gablotach i na stronie internetowej.

  Niech Bóg błogosławi naszą parafię. Królowo Polski wstawiaj się za nami!