Liczba osób uczestniczących we Mszach Świętych!

Od 17 maja br. we Mszach Świętych w parafialnym kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy (powierzchnia: 2000 metrów kwadratowych), może uczestniczyć do 200 osób. Zapraszając, jednocześnie prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości. Przypominamy, że Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego oraz w ich otoczeniu maską, maseczką lub innym materiałem (szal, chustka itp.), także podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących (lektorzy, ministranci itd.). Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni oraz organiści, i to tylko w trakcie sprawowania kultu religijnego.