Błogosławieństwo kierowców i święcenie pojazdów mechanicznych – 26.07.2020

Akt zawierzenia kierowców Matce Bożej Królowej Polski

Najświętsza Maryjo! Królowo Polski! Ufamy Tobie! Maryjo! Natchnij nas siłą ducha, abyśmy mocni wiarą, nadzieją i miłością trwali przy prawdzie Krzyża i Ewangelii. Maryjo! Matko Jezusa Chrystusa, przez Twoje wstawiennictwo do Twego Syna, prosimy o miłosierdzie dla wszystkich, którzy stracili życie na drogach, pozostawiając ból najbliższym. Maryjo! Pomóż nam zachować wartości, dzięki którym pokolenia Polaków przetrwały w latach niewoli. Maryjo! Matko Miłości, daj łaskę bezpiecznego życia i pełnię radości wszystkim zgromadzonym dzisiaj kierowcom. Maryjo! Oddajemy się Twojemu Miłosierdziu, zawierzamy naszą Ojczyznę, nasze rodziny i nas samych. Tobie chwała, cześć i zawierzenie na wieki wieków. Amen.

Foto: Wojciech Obremski