Uzyskaj ODPUST ZUPEŁNY!

Wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych (choćby tylko w myśli), mogą uzyskać odpust zupełny i ofiarować go jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące (por. WO nad. 29 § 1 nr 1).

We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych można uzyskać odpust zupełny (jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące) za nabożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę (por. WO nad. 29 § 1 nr 1).