KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Zapraszamy na KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

20-24 marca 2023 roku

w godzinach od 19.00 do 21.00

Codziennie od poniedziałku do piątku odbywać się będą spotkania, poświęcone różnym tematom. Będzie mowa o pięknie sakramentu małżeństwa, naturalnym planowaniu rodziny, małżeńsko-rodzinnej komunikacji i sposobach rozwiązywania konfliktów.

Spotkania poprowadzą specjaliści, m.in. ksiądz, lekarz, psycholog, prawnik i policjant.

Zgłoszenia:

e-mail: mbkplegnica@op.pl

telefon: 668 885 735

lub przez swojego Proboszcza