REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

od 6 do 8 marca 2023 roku

Poniedziałek – I dzień rekolekcji – 6.03.2023 r.

10:45         Nauka rekolekcyjna dla dzieci z klas I–IV

11:15         Film ewangelizacyjny w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II

11:45         Nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas V–VIII

12:15         Film ewangelizacyjny w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II

17:15         Różaniec Święty z udziałem dzieci i młodzieży

Wtorek – II dzień rekolekcji – 7.03.2023 r.

10:45         Nauka rekolekcyjna dla dzieci z klas I–IV

11:15         Film ewangelizacyjny w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II

11:45         Nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas V–VIII

12:15         Film ewangelizacyjny w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II

17:15         Droga Krzyżowa z udziałem dzieci i młodzieży

Środa – III dzień rekolekcji – 8.03.2023 r.

10:45         Nauka rekolekcyjna dla dzieci z klas I–IV

11:15         Film ewangelizacyjny w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II

11:45         Nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas V–VIII

12:15         Film ewangelizacyjny w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II

17:15         Spowiedź Święta i Adoracja Najświętszego Sakramentu

18:00         Msza św. na zakończenie rekolekcji z Aktem Zawierzenia
dzieci i młodzieży Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Pannie