Odpust zupełny w okresie od 1 do 8 listopada

Wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych (choćby tylko w myśli), mogą uzyskać odpust zupełny i ofiarować go jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące. Do uzyskania odpustu należy spełnić pozostałe warunki:

• brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego;

• stan łaski uświęcającej czyli brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego lub

spowiedź sakramentalna;

• przyjęcie Komunii świętej;

• odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w której modli się Ojciec Święty;

• odpust może być uzyskany tylko jeden raz danego dnia.